Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Kişisel verilerinizin korunması 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Dorjet Otomasyon A.Ş. (“Şirket”) en önemli öncelikleri arasındadır. İşbu Aydınlatma Metni doğrultusunda Şirket internet sitesi veya Şirket mobil uygulaması da dâhil olmak üzere Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilere yönelik sizleri aydınlatılarak Kanun uyarınca gerekli şeffaflığın sağlanması amaçlanmaktadır.

Kişisel Verilerin İşleme Amacı ve Hukuki Sebep

Şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerden faydalanmanız sırasında aşağıda detaylı şekilde açıklanan kişisel verileriniz Kanun’un 4. maddesinde temel ilkelere uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

 

Kişisel Verileriniz

Hukuki Sebep

Şirket Mobil Uygulama Üyeliğinizin Olması Durumunda

Üyelik işlemlerinin (üyelik oluşturulması, iptali veya bilgi güncelleme) gerçekleştirilmesi

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyad, TCKN)

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

 

Mobil uygulama üzerinden mobil ödeme yapabilmenizi sağlamak

Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

 

Fatura düzenlenmesi veya fatura iptali işlemlerinin yerine getirilmesi

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı, TCKN) İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 

İletişim izinlerinizi yönetmenizi sağlanmak

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta)

Kullanıcı Bilgisi (İzin Durum Bilgisi)

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Şirket Kart Talep Edilmesi Durumunda

Şirket Kartın sizlere ulaştırılmasının sağlanması

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı)

İletişim Bilgileri (Adres, Telefonu Numarası )

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Kişisel Bilgilerinizin Güvenliğinin Sağlanması

Kişisel verilerinizin korunması için gerekli veri güvenliği önlemlerinin alınması

İletişim bilgilerinin doğruluğunun sağlanması

İşlem Güvenliği Bilgisi (şifre bilgileri) İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta)

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kullanıcı Desteği Sağlanması

Taleplerinizin alınması, sonuçlandırılması, gerekli desteğin sağlanması,

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı)

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

 

Kullanıcı memnuniyetinin sağlanması

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı)

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Resmi kurum veya kuruşlara bilgi verilmesi, talep edilen bilgi ve belgelerin sunulması

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı, TCKN)

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 

Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı, TCKN)

Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 

Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı, TCKN)

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)

 

Hukuki süreçlerin yürütümü

Hukuki süreçlere konu olması durumunda takibi ve gerekli bilgilerin sunumu

 Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı, TCKN)

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

Kullanıcı Bilgisi (Araç Bilgisi, Kullanıcı Talep veya Şikâyetleri)

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Açık Rızanız Doğrultusunda Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Pazarlama Faaliyetleri

Kanun kapsamında bazı amaçlar dâhilinde kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgilinin açık rızasının alınmış olması gerekmektedir. Kanun’daki kişisel veri işleme şartları doğrultusunda hareket eden Şirketimiz aşağıda yer alan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda üzere kişisel verilerinizi ancak onay vermiş olmanız halinde, Hizmetlerimizin sizlerin beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; analiz, segmentasyon veya hedefleme çalışmalarının yürütülmesi; size özel ürün veya hizmet tekliflerinin, yeni ürün duyurularının, kampanyaların, promosyonların sunumu ile diğer pazarlama aktivitelerinin yürütülmesi; anket ve müşteri memnuniyet ölçümü çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda sizlerle elektronik yollarla iletişime geçilmesi amaçları ile işlenebilecek ve amaçlar doğrultusunda hizmet aldığımız üçüncü kişi tedarikçilerimizle paylaşılabilecektir.

Şirket Mobil uygulamasının konum servislerinize erişimini istediğiniz herhangi bir vakitte kaldırma imkânınız bulunmaktadır. İlgili işlem telefonunuzun uygulama ayarlarında yer alan konum servislerine erişimine ilişkin bölümden gerçekleştirilebilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninin birinci başlığı altında yer verilen amaçların yerine getirilmesi kapsamında yukarıda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda Şirket Mobil Uygulama, Çağrı Merkezi, WhatsApp, E-posta ve Sosyal Medya vasıtaları ile elde edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar

Kişisel verileriniz Kanun’un kişisel verilerin aktarımına ilişkin maddesinde belirtilen şartlara uygun şekilde, aşağıdaki kişilere belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarılabilecektir.

Aktarılma Amacı

Aktarılan Kişisel Verileriniz

Hukuki Sebep

Mobil uygulama üyeliğiniz olması durumunda bilgi teknolojileri kapsamında yazılım, bakım, güvenlik ve kişisel verileri barındırma – konularında hizmet alınan tedarikçilerimiz.

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyad, TCKN)

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Çağrı merkezi kanalı ile taleplerinizin sonuçlandırılması amaçlı hizmet alınan tedarikçilerimiz

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyad)

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

WhatsApp aracılığı ile talep ve şikâyetlerinizin alınması ve sonuçlandırılması amaçlı hizmet alınan tedarikçilerimiz

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyad)

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Sosyal Medya kanalı ile taleplerinizin sonuçlandırılması amaçlı hizmet alınan tedarikçilerimiz

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyad)

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

Tarafınıza ileti gönderilmesi amaçlı hizmet alınan tedarikçilerimiz

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta)

Kullanıcı Bilgisi (İzin Durum Bilgisi)

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Şirket Kart teslimi amacıyla kargo hizmeti alınan tedarikçilerimiz

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı)

İletişim Bilgileri (Adres, Cep Telefonu Numarası)

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kart saklama hizmeti alınan tedarikçilerimiz

Finansal Bilgi (Kart Bilgileri

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile hukuki destek aldığımız iş ortaklarımız

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı,  TCKN)

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

İlgili Kişinin Olarak Haklarınız

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin silindiğinin veya yok edildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıdaki iletişim adresine iletebilirsiniz.

dorjet@dorjet.com

Back to top