Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Satıcı: [Satıcının Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı], [Adresi], [Telefon Numarası], [E-Posta Adresi]

Alıcı: [Alıcının Adı Soyadı], [Adresi], [Telefon Numarası], [E-Posta Adresi]

 1. KONU

İşbu sözleşmenin konusu, satıcının aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünü satışa konu ederek, alıcının satın alma talebini kabul etmesi ile, alıcının söz konusu ürünü satın alması ve satıcının da söz konusu ürünü alıcıya teslim etmesi ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Ürün Adı: [ürünün adı]

Marka/Model: [ürünün markası/modeli]

Miktar: [ürün miktarı]

Renk: [ürün rengi]

Birim Fiyat: [ürünün birim fiyatı]

KDV Dahil Toplam Fiyat: [ürünün toplam fiyatı]

 1. ÖDEME ŞEKLİ

Alıcı, ürün bedelini aşağıdaki ödeme yöntemlerinden birini seçerek ödeyecektir:

Ödeme Yöntemi: [ödeme yöntemi (kredi kartı, banka havalesi, vb.)]

 1. TESLİMAT

Ürün, alıcının yukarıda belirtilen adresine, kargo veya kurye ile teslim edilecektir. Teslimat süresi, ürünün stoğa giriş tarihinden itibaren [teslimat süresi] gün içinde yapılacaktır.

 1. CAYMA HAKKI

Alıcı, ürünü teslim aldıktan sonra [cayma süresi] gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için alıcının satıcıya iadeli taahhütlü posta veya e-posta yoluyla bildirimde bulunması gerekmektedir.

 1. İADE KOŞULLARI

Cayma hakkı kullanıldığında, ürünün kullanılmamış, tahrip edilmemiş, ambalajının açılmamış ve tekrar satılabilirliği bozulmamış olması şartıyla, satıcı ürün bedelini, alıcının ödeme yaptığı yönteme uygun olarak iade edecektir.

 1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) Satıcı, sözleşme konusu ürünü, kaliteliği ve özellikleri belirtilen şekilde, zamanında ve tam olarak teslim etmekle yükümlüdür.

b) Alıcı, sözleşme konusu ürünün bedelini ödemekle yükümlüdür. Alıcının ödeme yaptığı yönteme uygun olarak iade koşulları sağlandığı takdirde, satıcı ürün bedelini iade edecektir.

c) Alıcı, cayma hakkını kullanarak ürünü iade ettiği takdirde, iade işleminin gerçekleştirilmesi için ürünün tekrar satılabilirliğinin bozulmamış olması gerektiğini kabul eder.

d) Alıcı, ürünü teslim almadan önce ürünü kontrol etmeli ve herhangi bir hasar, eksiklik veya yanlışlık tespit ettiğinde, teslimat firmasına tutanak tutturarak ürünü teslim almayı kabul etmemelidir.

 1. SÖZLEŞMENİN FESHİ

Taraflar, işbu sözleşmeyi herhangi bir sebep göstermeksizin feshedebilirler. Fesih işlemi, karşı tarafa yazılı olarak bildirilmelidir.

 1. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda Karaman Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 1. SON HÜKÜMLER

İşbu sözleşme, taraflar arasında yapılan yazılı bir anlaşmadır ve sözleşmenin konusuna ilişkin taraflar arasında varılan herhangi bir anlaşma sözleşmeye dahil edilmiştir. İşbu sözleşme, her iki tarafın imzasıyla geçerli olacaktır.

İşbu sözleşme, tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlediğinden, taraflar sözleşmede belirtilmeyen konularda yazılı anlaşma yapmadıkları sürece, sözleşmede belirtilen hükümlere uyacaklardır.

Taraflar, işbu sözleşmenin hükümlerini kabul etmek için imza atarak, sözleşmeyi yürürlüğe koymuşlardır.

Satıcı: [Satıcının Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı]

Alıcı: [Alıcının Adı Soyadı]

Tarih: [Sözleşmenin Tarihi]

Back to top